Informacja

Wtyczki Tinen

eRaty Santander Consumer Bank

Producenci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Sklep Internetowy gromadzi dane niezbędne do należytego wykonania zawieranych umów sprzedaży. Zebrane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Sklep Internetowy jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy o ochronie danych osobowych.

W Sklepie Internetowym zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają kupującym złożenie zamówienia na oferowane przez Sklep produkty i usługi. W szczególności zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez Sklep Internetowy wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej należącej do ww.roach-shop.pl Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać kupującemu zamówiony przez niego newsletter. W każdym czasie kupujący, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania.

Informacje kontaktowe kupujących są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia lub rozpatrywania reklamacji).

Sklep Internetowy stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.